Λουίζος Βασίλης

Personal Trainer

  • Απόφοιτος ΤΕΦΑΑ Αθηνών
  • Ειδίκευση στη Προσαρμοσμένη κινητική αγωγή (Ειδική αγωγή) & Corrective exercise specialist by NASM (Διορθωτικη – Θεραπευτικη άσκηση)
  • Πολυετής εργασιακή εμπειρία ως fitness και personal trainer
  • Δυνατό του σημείο: Επικοινωνία, θετική διάθεση και επιμονή στην εκπλήρωση των στόχων κάθε ασκούμενου.