GDPR

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ)

Η Εταιρεία μας με επωνυμία Reborn Training, η οποία θα αποκαλείται ακολούθως “Εταιρεία”, που εδρεύει στην Λ. Συγγρού 147, Ν. Σμύρνη, 17121, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Εθνικού Δικαίου περί Προστασίας των Προσωπικών Δεδομένων και περί διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών (αναφέρουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τον Ν. 2472/1997 περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τον Ν. 3471/2006 για την προστασία της ιδιωτικής ζωής στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, όπως ισχύουν σήμερα, τους κανονισμούς Διασφάλισης του Απορρήτου των Επικοινωνιών της Α.Δ.Α.Ε. όπως έχουν δημοσιευτεί στα ΦΕΚ 87 & 88/26-1-2005 και ισχύουν, το Π.Δ. 47/2005), και τις σχετικές διατάξεις του Κοινοτικού Δικαίου (Ευρωπαϊκό Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων/ΓΚΠΔ – 2016/679), ακολουθεί τη πολιτική επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων που καταχωρείτε και αποθηκεύουμε για λογαριασμό σας στην Εταιρεία μας.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρείας μας στο τηλέφωνο 2130 320 124 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@reborntraining.gr για να ενημερωθείτε σχετικά.

1. Πως και που χρησιμοποιούνται και επεξεργάζονται τα προσωπικά δεδομένα
Τα προσωπικά δεδομένα που τηρούμε χρησιμοποιούνται ή επεξεργάζονται ανάλογα με την υπηρεσία της οποίας ζητήθηκε η συλλογή τους με σκοπό την καλύτερη παροχή υπηρεσιών, όπως:

α. Φόρμα Επικοινωνίας με την Εταιρεία μας

 • το όνομα και επίθετο
 • τον αριθμό σταθερού τηλεφώνου
 • τον αριθμό κινητού τηλεφώνου
 • την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email)

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας για την εξυπηρέτηση του αιτήματός σας και υπάγονται στα δικαιώματα των υποκειμένων όπως περιγράφονται παρακάτω.

β. Φόρμα Εγγραφής στις υπηρεσίες/ηλεκτρονικό κατάστημα της Εταιρεία μας

 • όσο αφορά τους ιδιώτες: το όνομα και επίθετο, την πλήρη διεύθυνση, τον αριθμό τηλεφώνου κινητού ή/και σταθερού για επικοινωνία, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας για επικοινωνία μέσω αυτού
 • όσο αφορά επιχειρήσεις: την Επωνυμία, τον διακριτικό τίτλο, την πλήρη διεύθυνση έδρας, τον ΑΦΜ, τη ΔΟΥ, το επάγγελμα, τον αριθμό τηλεφώνου κινητού ή/και σταθερού για επικοινωνία, τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας για επικοινωνία μέσω αυτού
 • την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας (email), ώστε να λαμβάνετε ενημερώσεις, προσφορές

Τα στοιχεία αυτά θα χρησιμοποιηθούν για την επικοινωνία μαζί σας για την εξυπηρέτηση του αιτήματος σας ή και για την αγορά, επιστροφή, έλεγχο κατάστασης ενός προϊόντος, έκδοση παραστατικού, για την ενημέρωσή σας για τα νέα προϊόντα, καθώς και ενδεχόμενη διεκδίκηση της νόμιμη αμοιβή μας.

γ. Τηλεφωνικά

Οι κλήσεις που πραγματοποιούνται από και προς την Εταιρεία μας μπορούν να ηχογραφούνται για την βελτίωση της ποιότητας καθώς και την διασφάλιση των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

δ. Μέσω email

Τα email που αποστέλλονται από και προς την Εταιρεία μας μπορούν να διατηρούνται για τη βελτίωση της ποιότητας καθώς και την διασφάλιση των διαδικασιών για την παροχή των υπηρεσιών που προσφέρουμε.

ε. Φόρμα Χρέωσης Πιστωτικών/Χρεωστικών Καρτών

 • Ονοματεπώνυμο Κατόχου
 • Τύπος Κάρτας
 • Αριθμός Κάρτας
 • Ημερομηνία Λήξης
 • CVV2/CVC2

Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής σας κάρτας και το απόρρητο των στοιχείων αυτών διασφαλίζεται μέσω πρωτόκολλων κρυπτογράφησης και διασφάλισης του απορρήτου των επικοινωνιών μέσω διαδικτύου, ενώ είναι απολύτως ασφαλής και η μετάδοση τους προς το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που θα προβεί στην συναλλαγή μέσω κλειδιών ασφαλείας και ασφαλούς μετάδοσης δεδομένων. Κατά την καταχώρηση των στοιχείων της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας, χρησιμοποιούνται ασφαλείς διαδικασίες οι οποίες επιτρέπουν στην Εταιρεία μας να πραγματοποιεί την συναλλαγή με την Τράπεζα …….. Επίσης χρησιμοποιούμε πλατφόρμες εκτός πληρωμής και Εταιρεία επεξεργασίας πιστωτικών καρτών, όπως το PayPal, για να σας χρεώσουμε αν αγοράζετε προϊόντα. Τα δεδομένα και στοιχεία της κάρτας που καταχωρούνται δεν αποθηκεύονται, ούτε διατηρούνται σε αρχεία.

στ. Εγγραφή μέλους / Newsletter

Kατά την δημιουργία λογαριασμού μέλους, είτε κατά την εγγραφή σας στα newsletter μας και την προσωποποιημένη επικοινωνία, τα οποία μας έχετε χορηγήσει με την δική σας συγκατάθεση, τα κατά περίπτωση ενδεχόμενα αναγκαία στοιχεία σας, παρέχονται οι δυνατότητες αποστολής μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ενημέρωση σας σχετικά με προσφορές, διαγωνισμούς ή άλλα νέα του ευρύτερου ενδιαφέροντος και πάντοτε συναφή με τις υπηρεσίες που παρέχουμε.

2. Νόμιμοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων που τηρούμε;

Τα προσωπικά δεδομένα που παρέχετε και αποθηκεύουμε τα επεξεργαζόμαστε εφόσον έχουμε νόμιμο λόγο για την επεξεργασία αυτή, όπως η παροχή των υπηρεσιών μας προς εσάς, η έκδοση του αντίστοιχου παραστατικού παροχής υπηρεσιών ή πώλησης, την επίλυση των διαφορών, την πρόληψη της απάτης και της κατάχρησης ή την επιβολή των όρων και προϋποθέσεων

3. Σχετικά με ανήλικους και παιδιά

Η Εταιρεία μας δεν παρέχει υπηρεσίες ή προϊόντα για αγορά από παιδιά και ανήλικους κάτω των 16 ετών, εκτός αν χρησιμοποιηθεί η ιστοσελίδα μας μόνο με τη συμμετοχή και την έγκριση ενός γονέα ή κηδεμόνα.

4. Σχετικά με την διαβίβαση ή και κοινοποίηση των δεδομένων σας

Η Εταιρεία μας έχει την δυνατότητα να διαβιβάσει τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, στους οποίους η Εταιρεία αναθέτει με συγκεκριμένους όρους την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για λογαριασμό της.

Τα δεδομένα μεταβιβάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρίες με την Εταιρεία μας με σκοπό την παροχή υπηρεσιών για την εκτέλεση των οποίων η Εταιρεία μας είναι απαραίτητο να διαβιβάσει συγκεκριμένα προσωπικά σας δεδομένα και πάντοτε σύμφωνα με την ρητή συναίνεση σας. Αναφέρουμε ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, την Εταιρεία InternetExelixis για λύση κάποιου θέματος ασφάλειας, hacking κ.λ.π. Η κοινοποίηση αυτή γίνεται αποκλειστικά και μόνον για τους σκοπούς υλοποίησης της σύμβασης παροχής των υπηρεσιών μεταξύ της Εταιρείας μας και του φυσικού ή νομικού προσώπου που αφορά.

Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία μας παραμένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων και ορίζει τα επιμέρους στοιχεία της επεξεργασίας. Υποχρεούται δε, να μεριμνεί ώστε η επιλογή των τρίτων στους οποίους θα αναθέσει εκτέλεση δραστηριοτήτων επεξεργασίας, διασφαλίζουν  ότι η επεξεργασία διενεργείται σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο μπορεί ελεύθερα και ανεμπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώματα που του απονέμονται από αυτό το νομικό πλαίσιο.

5. Σχετικά με την αποθήκευση αρχείων προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας χρησιμοποιεί σύγχρονες εφαρμογές για την τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από το εκάστοτε κανονιστικό και νομικό πλαίσιο λειτουργούν σε ασφαλές περιβάλλον με την κάλυψη ειδικού πιστοποιητικού SSL ώστε να κρυπτογραφεί όλα τα δεδομένα που διακινούνται μέσω αυτών των υπηρεσιών/εφαρμογών. Οι servers που χρησιμοποιούνται για την αποθήκευση και εκτέλεση της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων έχουν εγκατεστημένα προγράμματα διασφάλισης της ακεραιότητας και της αποτροπής επεξεργασίας από μη εξουσιοδοτημένα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ενώ καλύπτονται με security software για την αποτροπή οποιασδήποτε κακόβουλης επίθεσης, τα οποία και ανανεώνονται τακτικά με τις τελευταίες εκδόσεις τους.

6. Χρονικό Διάστημα Αποθήκευσης των Προσωπικών Δεδομένων

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα διατηρούνται για το διάστημα που διατηρείται τον λογαριασμό σας, και δεν έχετε ζητήσει την διαγραφή του, ή για όσο χρόνο χρειάζεται ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας.

7. Δικαιώματα του υποκειμένου σε σχέση με τα προσωπικά του δεδομένα

α) Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Το δικαίωμα να γνωρίζετε αν τα δεδομένα σας υφίστανται επεξεργασία, πώς και για ποιο σκοπό.

β) Δικαίωμα διόρθωσης των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση των προσωπικών σας δεδομένων αν αυτά είναι ανακριβή ή ελλιπή.

γ) Δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων: Το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή ή την κατάργηση των προσωπικών σας δεδομένων υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

δ) Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης επεξεργασίας των δεδομένων: Σε περίπτωση που ανακαλέσετε της χορηγηθείσα συγκατάθεση για επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η εταιρεία μας οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε πράξη που συνιστά επεξεργασία, κατά τους ορισμούς του παρόντος κανονισμού και να διατηρεί τα δεδομένα στο αρχείο του για όσο χρονικό διάστημα έχει υποχρέωση.

ε) Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων: Το δικαίωμα να γνωρίζετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων όταν συντρέχουν ορισμένες προϋποθέσεις.

στ) Δικαίωμα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδομένα σε μορφή που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, καθώς κα να τα διαβιβάσουμε απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.

Για να ασκήσετε οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώματά σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρείας μας στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

email: info@reborntraining.gr

τηλ: (0030) 2130.320.124

Τέλος, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά (www.dpa.gr).

8. Ασφάλεια Προσωπικών Δεδομένων

Η Εταιρεία μας σας διαβεβαιώνει ότι έχουν ληφθεί όλα τα απαραίτητα και αναγκαία μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων από περιπτώσεις κλοπής, υφαρπαγής, απώλειας ή καταστροφής.

9. Πολιτική Cookies

i. Τι είναι τα Cookies;

Τα cookies είναι πολύ μικρά αρχεία κειμένου που είναι αποθηκευμένα στον υπολογιστή σας όταν επισκέπτεστε ιστοσελίδες. Αυτός ο ιστότοπος, προκειμένου να συμμορφωθεί με το GDPR της ΕΕ, εμποδίζει προληπτικά όλα τα cookies έως ότου ένας χρήστης συναινεί ρητά στη χρήση του cookie.

Χρησιμοποιούμε τεχνικά cookies για να αναγνωρίσουμε τη συσκευή σας, ώστε να μπορούμε να προσαρμόσουμε την εμπειρία των χρηστών σας, να παρακολουθήσουμε τη συνεδρία σας, τα περιεχόμενα του καλαθιού αγορών και να θυμηθούμε πού βρίσκεστε στη διαδικασία παραγγελίας.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τα cookies που έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή σας, αλλά αυτά ενδέχεται να εμποδίσουν τη σωστή λειτουργία του ιστότοπού μας.

Τα cookies σε καμία περίπτωση δεν βλάπτουν τη συσκευή σας και μπορεί να μας επιτρέψουν να σας προσφέρουμε ταχύτερη και καλύτερη πλοήγηση στον ιστότοπό μας.

iii. Χρήση των Cookies:

Τα Cookies που αποστέλλονται από την διαδικτυακή μας τοποθεσία και αποθηκεύονται στην ηλεκτρονική σας συσκευή είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:

– Session Cookie

Αυτά είναι cookies που βοηθάει τον φυλλομετρητή σας να θυμηθεί τι υπάρχει στο καλάθι αγορών σας, θυμηθεί πού βρίσκεστε στη διαδικασία παραγγελίας, θυμηθεί ότι έχετε συνδεθεί και ότι η συνεδρία σας είναι ασφαλής κ.λ.π.

– Google Adwords

– Google Adwords Conversion

– Google Analytics

– Cookie Consent

iv. Έλεγχος και διαγραφή των cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Λεπτομέρειες θα βρείτε εδώ: www.aboutcookies.org. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

10. Συνδέσεις με άλλους ιστότοπους.

Η ιστοσελίδα μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους για ξένους ιστότοπους. Η Εταιρεία μας δεν φέρει ευθύνη για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο άλλων ιστοτόπων που δεν ανήκουν στην Εταιρεία μας. Κατά συνέπεια, σας προτείνουμε να διαβάζετε προσεκτικά τις δηλώσεις απορρήτου των ιστοτόπων που επισκέπτεστε.

Τελευταία ενημέρωση της πολιτικής απορρήτου Προσωπικών Δεδομένων: 28/12/2018